Nieuws - 23 februari 1995

Landbouwdebat houdt VPRO buiten de deur

Landbouwdebat houdt VPRO buiten de deur

De studenten die het afsluitend jongerendebat Greep op de Toekomst van 11 maart organiseren gaan niet in op een verzoek van de VPRO-televisie om het debat te belichten in het programma Symposium, waarin Peter van Ingen actuele discussiethema's onder het voetlicht brengt. De organisatoren zijn bang dat VPRO de dag te veel gaat domineren.

Het hoofd Voorlichting en externe betrekkingen van de LUW, P.H.M. Aben, betreurt de beslissing: Ik heb Van Ingen meegemaakt en zijn aanpak is heel adequaat en prettig. De VPRO zal heus de dag niet domineren. Van Ingen treedt pas aan het eind van een symposium op de voorgrond. De uitzending had de dag een extra uitstraling mee kunnen geven. Jammer."

De jongeren bedenken, samen met het Instituut voor toegepaste voorlichting uit Wageningen een vorm om de vierhonderd deelnemers (tot dertig jaar) in het kader van het Nationaal landbouwdebat te laten discussieren. Over de visie van jongeren op de toekomst van de landbouw is ook een enquete gehouden en de voorlopige conclusies worden op 11 maart gepresenteerd.

Minister van Aartsen van Landbouw, natuurbeheer en visserij zal vanaf drie uur aanwezig zijn en ingaan op de thema's. Over zijn prioriteitennota komt hij niet te spreken, want die komt in plaats van op 10 maart een week later uit.