Nieuws - 26 oktober 1995

Landbouwdebat heeft weinig opgeleverd

Landbouwdebat heeft weinig opgeleverd

Het nationaal landbouwdebat Ter Zake is vorige week donderdag afgesloten in de IJsselhal in Zwolle. Buren, burgers en buitenlui hebben in negentig sessies heel wat afgepraat over de problemen in de verschillende landbouwsectoren. De bedoeling was betrokkenen uit het veld vernieuwende ideeen te laten aandragen, die de negatieve spiraal kunnen doorbreken waarin de landbouw verkeert. Dat niet gelukt. Uit een onlangs gehouden enquete van het weekblad Boerderij, in opdracht van de stichting Ter Zake, blijkt dat veertig procent van de agrariers nog nooit van het debat heeft gehoord. Een op de tien boeren beoordeelt het debat positief; zeventien procent is negatief. Na ruim anderhalf jaar discussieren zijn geen concrete aanbevelingen of oplossingsrichtingen gepresenteerd voor de landbouw van de toekomst. Wel is er een boekje dat verslag doet van het gebeuren. Het heeft de titel Niks nieuws meegekregen.