Nieuws - 9 november 1995

Landbouw en LUW halen banden met China aan

Landbouw en LUW halen banden met China aan

Op 31 oktober heeft minister Van Aartsen een landbouwakkoord getekend met zijn Chinese ambtgenoot Liu Jiang. Beide ministers zijn overeengekomen dat zij hun samenwerking op het gebied van veterinaire en fytosanitaire zaken en technologische en wetenschappelijke zaken zullen voortzetten. In 1992 sloot Nederland ook al een dergelijke overeenkomst met China. Uitvloeisel daarvan was dat tientallen Chinese studenten en onderzoekers voor korte of langere tijd naar Wageningen kwamen. Momenteel zijn de betrokken vakgroepen bezig met een evaluatie van de afgelopen twee jaar en de plannen voor de komende jaren. Op grond daarvan zal de universiteit besluiten hoeveel geld vakgroepen krijgen voor de uitwisseling. Rector prof. dr C.M. Karssen, die deel uitmaakte van de delegatie, is tevreden over het bezoek en de gemaakte afspraken.

Collegevoorzitter dr ir M.P.M. Vos is met de delegatie doorgereisd naar Vietnam, waar op 6 november ook een overeenkomst is getekend. Die behelsde vooral de aanbieding door Nederland van een trainingscentrum voor pluimveehouderij en varkenshouderij. Net als in de Chinese overeenkomst is afgesproken dat elk jaar een ambtelijke uitwisseling zal plaatsvinden van deskundigen en mensen uit het bedrijfsleven.