Nieuws - 16 november 1995

LUW worstelt met vwo-profielen

LUW worstelt met vwo-profielen

De Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) en de Landbouwuniversiteit zijn het eens over de profielen die in de toekomst toegang zullen verlenen tot de LUW. Op termijn moeten vwo-scholieren in plaats van een vakkenpakket kiezen tussen verschillende profielen. Universiteiten en hogescholen mogen per studierichting bepalen welke profielen toegang geven. Het standpunt is in feite een advies aan onderwijsminister Ritzen, die uiteindelijk de beslissing neemt over welke profielen bij welke opleiding behoren.

De LUW zal waarschijnlijk voor de meeste richtingen kiezen voor de vwo-profielen Natuur en gezondheid en Natuur en techniek. In Natuur en gezondheid zitten de vakken Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde op basisniveau en Biologie op volledig niveau. In Natuur en techniek zitten Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde alle drie volledig. Daarnaast kiezen studenten nog drie of vier halve vakken. De LUW-richtingen Economie, Huishoud- en consumentwetenschappen en Rurale ontwikkelingsstudies zijn toegankelijk met economisch getinte vwo-profielen.

Volgens dr ir J. den Dulk van de afdeling Onderzoeks- en onderwijsbeleid is daarmee nog lang geen duidelijkheid geschapen. De aanvankelijke blijdschap over de ogenschijnlijk duidelijke profielen is wat Den Dulk betreft omgeslagen in onzekerheid. Probleem is namelijk dat de universiteit daarnaast nog aanvullende eisen kan stellen. Een scholier met Natuur en techniek die aan de LUW biologie gaat studeren, heeft niet per definitie biologie gedaan. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is om aan het begin van de propaedeuse een paar egalisatie-vakken aan te bieden, waarmee studenten eventuele kennishiaten kunnen vullen.

Secretaris dr R.C. Buis van de Propaedeuse toelatingscommissie is tevreden met de keuze voor de profielen maar wil snel duidelijkheid over de extra eisen die de LUW kan stellen. Hij ziet graag een verbreding van de nu geldende voorvereisten. Ook dat kan voorkomen dat scholieren instromen met essentiele kennishiaten.