Nieuws - 28 maart 1996

LUW wil collegegeld fors verhogen na zeven studiejaren

LUW wil collegegeld fors verhogen na zeven studiejaren

Het college van bestuur van de LUW wil vanaf het studiejaar 97-98 het collegegeld van studenten die geen studiefinanciering meer krijgen, fors verhogen, mogelijk tot tienduizend gulden. De studenten die tijdens het studiejaar nog een beperkt recht op studiefinanciering hebben, betalen echter een normaal collegegeld.

Het besluit van het college hangt samen met de wet Retributiebeleid, die op 26 maart door de Eerste Kamer is aanvaard. In deze wet wordt de beperking van de inschrijvingsduur als student afgeschaft. Voortaan is de hoogte van het collegegeld gekoppeld aan het recht op studiefinanciering.

Wanneer een student nog meer dan twaalf maanden recht op studiefinanciering over heeft, betaalt hij het wettelijk collegegeld, volgend jaar 2400 gulden. Voor de overige groep studenten, de huidige auditoren en de studenten die minder dan een jaar studiefinancieringsrecht over hebben, mogen de universiteiten zelf de hoogte van het collegegeld vaststellen. Neem een student die in 1991 aan zijn studie is begonnen en die recht heeft op vijf jaar basisbeurs en twee jaar rentedragende lening. Deze valt in het studiejaar 97-98 onder het instellingscollegegeld. Hij heeft dan immers minder dan een jaar studiefinancieringsrecht over. Nu het college van bestuur heeft besloten om studenten in hun laatste studiefinancieringsjaar geen hoger collegegeld in rekening te brengen, gaat de betreffende student pas in 1998 veel meer collegegeld betalen.

Studenten die geen studiefinanciering meer krijgen omdat ze ouder zijn dan 27 jaar, betalen eveneens het hoge instellingscollegegeld. LUW-studenten die straks onder het prestatiebeursregime vallen, worden in hun achtste studiejaar met het hogere collegegeld geconfronteerd.

Het college van bestuur heeft nog geen besluit genomen over de hoogte van het zogenaamde instellingscollegegeld, maar het hoofd Studentenzaken drs J.G. Bosman denkt aan een bedrag van rond de tienduizend gulden. Alleen voor het volgende studiejaar geldt een overgangsregeling. Het college wil dat jaar auditoren de kans geven zonder onverwacht hoge kosten af te studeren. Het collegegeld bedraagt daarom 3300 gulden in het studiejaar 96-97.

Een extraneus betaalt volgend jaar 1450 gulden en het collegegeld voor deeltijdstudenten bedraagt 1700 gulden.