Nieuws - 31 augustus 1995

LUW-werknemers vinden moeilijk baan elders

LUW-werknemers vinden moeilijk baan elders

Het Mobiliteitsbureau heeft grote moeite om universiteitsmedewerkers die op zoek zijn naar een andere baan, elders aan de slag te helpen. Het bureau heeft in het tweede kwartaal van dit jaar 93 personen in zijn bestand voorgesteld op zestig externe vacatures, maar daarvan zijn er slechts zes aangenomen.


Bij de interne vacatures liggen de percentages veel gunstiger. Daar werden 42 kandidaten van het Mobiliteitsbureau op 21 vacatures voorgesteld; uiteindelijk zijn twaalf mensen aangenomen. Sinds de start van het Mobiliteitsbureau in de zomer van 1994 zijn slechts vijftien kandidaten succesvol extern bemiddeld, tegen 38 succesvolle interne bemiddelingen.

Van de 250 personeelsleden die zich bij het Mobiliteitsbureau hebben aangemeld, hebben er 77 behoefte aan een andere functie. Evenveel personen kampen met een tijdelijke aanstelling die afloopt. Slechts zeventien ingeschrevenen worden met ontslag bedreigd. Daarentegen hebben 37 personen nu reeds een uitkering. Er staan ongeveer evenveel vrouwen als mannen ingeschreven. Het ondersteunend en beheerspersoneel is met 154 ingeschrevenen in de meerderheid. Het gaat

daarbij met name om analisten, waarvoor het Mobiliteitsbureau nu een loopbaanorienteringstraject aan het voorbereiden is.

De tegenvallende resultaten op de externe arbeidsmarkt voor LUW-personeel heeft inmiddels geleid tot een uitbreiding van het Mobiliteitsbureau. Per 1 augustus zal B. Altena, tevens werkzaam bij Agro Top Centre, zich drie dagen per week richten op intensivering van de externe bemiddeling", aldus de voortgangsrapportage van het bureau. Verder probeert het bureau samenwerking te zoeken met mobiliteitsbureaus van andere universiteiten en met de Dienst Landbouwkundig Onderzoek.