Nieuws - 6 juni 1996

LUW weigert teruggave paspoortafschriften

LUW weigert teruggave paspoortafschriften

De tegenstanders van de Wet op de Identificatieplicht krijgen hun paspoortafschriften niet terug, zo heeft Personeelszaken hen laten weten. De recente uitspraak van de rechter in Den Haag, dat werkgevers de kopieen moeten teruggeven als het personeel daarom vraagt, geldt niet voor de regio Wageningen.

Een flauwe reactie", vindt actievoerder ir A.D. Rommelse van de Wetenschapswinkel. Zo'n uitspraak in Den Haag biedt wel mogelijkheden om paspoortafschriften terug te geven. Want een Wageningse rechter zou waarschijnlijk hetzelfde beslissen." De groep heeft nog niet overlegd of ze vervolgstappen onderneemt.

Voor zover bekend heeft een personeelslid, dr ir B. Kesler van de vakgroep Huishoudkunde, wegens principiele bezwaren tegen de wet geweigerd een paspoortafschrift in te leveren. Ook heeft ze niet voldaan aan het verzoek van Personeelszaken om het afschrift te tonen. Ze gaat ervan uit dat ze zestig procent belasting betaalt en het extra betaalde geld volgend jaar met het invullen van een belastingformulier terugkrijgt.