Nieuws - 27 april 1995

LUW verzekert gebouwen

LUW verzekert gebouwen

De Landbouwuniversiteit gaat haar gebouwenbestand, met een geschatte waarde van zevenhonderdmiljoen en een inventaris van nog eens vierhonderdmiljoen gulden, verzekeren. Dat is nodig omdat de universiteiten met ingang van 1 juli de verantwoordelijkheid voor schade aan gebouwen overnemen van de overheid.

Afgelopen januari werden de universiteiten al eigenaar van de gebouwen. De verantwoordelijkheid voor calamiteiten wordt pas een half jaar later overgedragen zodat de universiteiten de tijd hebben om zich in te dekken tegen risico's.

De overheid zelf is niet verzekerd. Door het grote aantal gebouwen zou de te betalen premie zo hoog zijn dat het aantrekkelijker is om zelf het risico te lopen; het is goedkoper af en toe een gebouw te vervangen dan premie te betalen.

De LUW kan zich zo'n risico niet veroorloven en moet zich dus indekken tegen calamiteiten als brand en storm. Volgens hoofd financiele en economische zaken drs J. Schuilenburg wordt overwogen het eigen risico te beperken tot een a anderhalf miljoen per jaar. Inbraak valt hoogstwaarschijnlijk niet onder de verzekering. De verzekering kost ongeveer twee ton. De universiteit krijgt hiervoor een vergoeding van het ministerie.

De afgelopen jaren is er aan de LUW een keer brand geweest: bij Fysiologie van mens en dier. De brandschade viel mee, maar de schoonmaakkosten waren enorm: zo'n anderhalve ton.