Nieuws - 21 december 1995

LUW-studenten winnen scriptieprijs

LUW-studenten winnen scriptieprijs

De vijfdejaars studenten S. Bakkenist en B. van de Wiel hebben de scriptieprijs 1994-1995 van de Studiekring Cultuurtechnici gewonnen. Naast een oorkonde ontvingen zij duizend gulden uit handen van jury-voorzitter en emeritus hoogleraar ir J.P.A. van der Ban. De prijsuitreiking vond plaats tijdens een studiedag van Vlaamse en Nederlandse Cultuurtechnici in Baarle Nassau.

Van der Ban prees de twee studenten met hun werk, een proefschrift waardig". De scriptie is getiteld Bepaling van het verspreidingspatroon van de lozingen van Hydro Argi en Kemira Pernis. Dit zijn kunstmestfabrieken aan de Nieuwe Waterweg.

Van der Ban prees verder de moed van de studenten en de vakgroep Waterhuishouding om met zo'n ingewikkelde vraag van Rijkswaterstaat aan de gang te gaan. In de Nieuwe Waterweg is door de getijdebeweging de stromingssituatie zeer ingewikkeld. Verder speelt de relatie tussen zoet en zout water en de verplaatsing van slib een rol. Rijkswaterstaat gebruikt de gegevens van de studenten als bouwsteen voor het opstellen van een lozingsvergunning en het bepalen van lozingsheffingen.