Nieuws - 20 juni 1996

LUW speelt in op vwo-profielen

LUW speelt in op vwo-profielen

De LUW wil in samenwerking met het vwo bekijken hoe de universiteit moet inspelen op de aanstaande veranderingen in het middelbaar onderwijs. Met ingang van 1998 moeten derdeklas vwo-scholieren kiezen voor een van de vier mogelijke profielen. Ook zal de leerstof veranderen en krijgen de scholieren minder contacturen. Volgens W. van Kempen, die zich vanuit de universiteit bemoeit met de profielen, zal de zelfstudie van scholieren toenemen en worden de docenten meer begeleider dan docent. De LUW wil weten wat dit voor consequenties heeft voor de instromende studenten. Bovendien wil de universiteit haar ervaringen met meer afstandelijk onderwijs doorgeven aan het vwo. Overigens komen pas in het jaar 2001 de eerste vwo-nieuwe-stijl-studenten de LUW binnen.