Nieuws - 27 juni 1996

LUW-slachtoffer computerstress zoekt lotgenoten

LUW-slachtoffer computerstress zoekt lotgenoten

Dr H. Schooneveld van de vakgroep Entomologie wil een werkgroep Elektro- en computerstress oprichten. Deze moet een vraagbaak zijn voor slachtoffers van elektromagnetische straling en geinteresseerden. Tevens wil hij met de werkgroep een discussie op gang brengen over het vermeende verschijnsel.

Volgens Schooneveld kunnen stralingsvelden rond elektrische apparatuur tot gezondheidsklachten leiden. De elektromagnetische velden die stroomverbruikende apparaten produceren, veroorzaken bij sommige mensen huiduitslag, hoofdpijn, verlies aan concentratie, slapeloosheid en verwardheid. Zoals sommige individuen allergisch zijn voor chemische stoffen in de omgeving, zo zijn anderen allergisch voor elektromagnetische velden." Volgens de entomoloog bouwen mensen de gevoeligheid op.

Zelf zegt Schooneveld te lijden aan computerstress. Ook als het beeldscherm uit is, krijgt hij bovengenoemde klachten. Het begint al na twee of drie minuten en na twee tot drie dagen is het pas weer over." In overleg met de bedrijfsgezondheidsdienst heeft Schooneveld sinds enkele jaren een computervrije kamer. Teksten schrijft hij op een oude typemachine.

Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat elektromagnetische velden rond apparatuur dergelijke verschijnselen veroorzaken, zegt dr J. Kromhout van de vakgroep Luchtkwaliteit, die onderzoek heeft gedaan naar sterke elektromagnetische velden bij hoogspanningswerkers in de Verenigde Staten. Dit lijkt meer op een vorm van stress of sick building syndroom. De verschijnselen zijn zeer algemeen."

Schooneveld wil echter nader onderzoek. Vooral het effect op fysiologisch niveau, zoals de huishouding van het hormoon melatonine dat gevoelig lijkt voor elektromagnetische straling, lijkt hem belangrijk om te onderzoeken. Voor mij is 't gewoon een feit dat elektrostress bestaat en ik wil anderen daarmee helpen."

In Zweden is elektrostress sinds de jaren tachtig een hype. Meer dan duizend overgevoeligen hebben zich aangesloten bij de belangenorganisatie FEB. Sommige spreken dan ook van de Zweedse ziekte.