Nieuws - 6 juli 1995

LUW moet studentenstatuut opstellen

LUW moet studentenstatuut opstellen

Ook het LUW-bestuur moet binnenkort een studentenstatuut maken waarin het de rechten en plichten van studenten vastlegt. Daarin komt te staan waar een student op kan rekenen: onderwijsopzet, kwaliteitsgaranties, studentenvoorzieningen, voorlichting en studiebegeleiding. Als de universiteit zich niet aan deze beloften houdt, kan de student bij een ombudsman of een college van beroep terecht. Dit zijn de voorstellen van de stuurgroep Kwaliteit en studeerbaarheid, onder voorzitterschap van onderwijsminister Ritzen.

De stuurgroep, waarin ook de voorzitters van de studentenbonden ISO en LSVb zitten, is ingesteld naar aanleiding van de bezuinigingen op het onderwijsbudget. Behalve het studentenstatuut wil de werkgroep ook dat elke instelling een kwaliteitsmanagementplan maakt waarin staat hoe de onderwijsorganisatie, de studentenvoorzieningen en het personeelsbeleid kunnen bijdragen aan een optimale dienstverlening aan studenten. Ritzen heeft vijfhonderd miljoen gulden over voor alle plannen. De Landbouwuniversiteit hoopte al dat deze gelden beschikbaar zouden komen, omdat het daarmee de nieuwste herprogrammering van het onderwijs wil betalen.