Nieuws - 9 november 1995

LUW moet Europees studiepuntensysteem gaan gebruiken

LUW moet Europees studiepuntensysteem gaan gebruiken

De Landbouwuniversiteit ontkomt hoogstwaarschijnlijk niet aan de invoering van het Europees studiepuntensysteem ECTS, meldt Bureau-Buitenlandmedewerker ir H.C.S. Backus. Het ECTS (European credit transfer system) maakt een onderlinge vergelijking mogelijk van studiebelastingsystemen van verschillende universiteiten. Het systeem moet de uitwisseling van studenten vergemakkelijken, mede naar aanleiding van klachten over het lopende Erasmusprogramma.

Het ECTS is op last van de Europese Commisie uitgeprobeerd op 145 pilot-projecten binnen het Erasmusprogramma. De Nederlandse coordinator drs P. Blok van de Universiteit van Amsterdam meldt dat het ECTS sinds 1992 beproefd is bij verschillende rechtenfaculteiten. Geleidelijk aan wordt het nu bij andere studierichtingen ingevoerd. De Landbouwuniversiteit kent al een studiebelastingsysteem - hetgeen in Europa geen gemeengoed is - maar heeft niet voor elk studieonderdeel een informatiepakket voorhanden. De beschikbare informatie voor buitenlanders beperkt zich volgens Backus vooral tot reguliere MSc-programma's.

Coordinator Blok weet dat de invoering van het ECTS extra werk kost, maar verwacht toch dat universiteiten hiertoe zullen overgaan. Reden is dat Erasmus wordt opgenomen in het Socrates-programma. Dit subsidieprogramma hanteert strakkere regels voor erkenning van studieresultaten, die vanaf het studiejaar 1997-1998 moeten worden nagevolgd. Ook de Landbouwuniversiteit zal hier niet aan ontkomen, dus gaat ze zich het komende jaar geleidelijk aan orienteren op de invoering, aldus Backus.