Nieuws - 15 augustus 1996

LUW-lexicon

LUW-lexicon

LUW-lexicon
 • Andre - mondharmonica-speler voor de Hema op zaterdag. Beklaagt zich tijdens optredens over Ritzen-politiek
 • Annie's - een van de kroegen onder de studentenflats aan de rand van Wageningen. Pleisterplaats voor flatbewoners die dachten even snel een biertje te pakken..
 • Arboretum - stadstuin van Wageningen op De Berg, waar allerlei soorten bomen, struiken en planten zijn neergezet door de universiteit. Wandelroute voor bejaarden en moeders met kind, trimroute voor hardlopers
 • Arion - thuishonk van de Wageningse Studentenorganisatie, WSO, aan de Niemeijerstraat. Bevat de Kamerbalie, voor studenten zonder kamer, en het Reductiebureau, waar je voordelig pasfoto's, computers, cd's, Max Havelaar-koffie en condooms kunt kopen
 • Aula - plaats waar in september het academisch jaar wordt geopend. Belangrijke mensen houden praatjes en drinken een borrel. Daarna beginnen de colleges
 • Berg, De - heuvel aan de oostkant van Wageningen, waar vroeger FC Wageningen speelde. Inmiddels is de betaald-voetbalclub ter ziele. Wat moet er nu met het stadion gebeuren? Een ijsbaan aanleggen, stellen enkele initiatiefnemers voor, maar dat stuit op bezwaren van milieu- en natuurliefhebbers. Op De Berg gebeurt nu sporadisch iets, zoals het slotfestival van de AID
 • Bestuursgebouw - het uit witte steen en glas opgetrokken gebouw op Duivendaal, waar je je op de begane grond inschrijft voor de examens. Op hogere verdiepingen huizen de afdelingen Financien, Personeelszaken, Onderwijs- en onderzoeksbeleid en de bestuurders. Bevat een aardige verzameling vissen in de vijvers, afkomstig van de vakgroep Visteelt en visserij
 • Bierlijst - haastig opgestelde lijst van afdelingsbewoners, opgehangen in de keuken of gang, waarop ze het gezamenlijk ingekochte bier bij consumptie moeten aankruisen. Hangt dikwijls naast de andere belangrijke lijst, de Schoonmaaklijst
 • Blankestijn, Henk - gezette langstzittende Wageningse wethouder. Spreekt de taal van de autochtone Wageninger, figureert veelvuldig op de voorpagina van het plaatselijke huis-aan-huis-blad bij een opening of prijsuitreiking. Invloedrijk als bestuurder en vaandeldrager van de grootste politieke partij in Wageningen, de PvdA
 • Bongerd, De - het sportcomplex van de universiteit, schuin achter de sterflat aan de Bornsesteeg. Sportkaart benodigd. Het sportprogramma wordt opgesteld door de SLW, Sportstichting Landbouwuniversiteit Wageningen. Tevens thuisbasis van vele studenten-sportverenigingen
 • Captain Gumbo - Wageningse zydecoband, met ex-Toontje Lager (Stiekem gedanst) Joost Witte
 • Cees - de voornaam van het college van bestuur. De voorzitter heet Cees Veerman, de rector magnificus heet Cees Karssen, het derde bestuurslid wordt Kees van Ast. De eerste woordgrap over het nieuwe bestuur: het werkwoord kezen krijgt een nieuwe betekenis in Wageningen. Naar Guido Gezelle: Laat ons al 't graan oprapen, ende kezen
 • Dolf - wandelend stadsgezicht, klein en tenger van stuk, wilde haardos en dakloos, die onderweg performances doet en diepere gedachten uitwisselt met het publiek. Tevens verdienstelijk go-speler
 • Droevendaal - de verzameling studentenbarakken even buiten de stad, waar Wageningen zijn groene geiten-wollen-sokken-imago in ere houdt. Studenten houden er geiten en ander gedierte, proberen te tuinieren en trachten afbraak van de barakken te voorkomen. Ze hebben zelfs een eigen burgemeester benoemd
 • Goudswaard, Sander - Mister Internet van Wageningen. Vindt regelmatig voordelige aanbiedingen voor studenten op het web. Publiceerde bijvoorbeeld de oplossingen van de sportquiz van Smith op Internet, waarna de chipsfabrikant de actie beeindigde. Voor nieuwe tips: zie de site van de studentenflat op de Haarweg
 • IAC - Internationaal Agrarisch Centrum, aan de Lawickse Allee. In het hotel logeren voornamelijk buitenlandse cursisten die de korte opleidingen van het IAC volgen en beneden in het restaurant een hapje eten. Bevat zaalruimte voor grote congressen. De bar zit op de bovenste verdieping
 • International Club - discotheek voor de buitenlandse MSc-studenten aan de Marijkeweg. Omgebouwd boerderijtje waar salsa en merengue de boventoon voeren. Members only, maar je kunt je laten inviteren door een ander met kaart
 • Junushoff - de schouwburg tegenover het postkantoor aan de Stadsbrink, die momenteel grondig wordt verbouwd en uitgebreid. Dit na jarenlang plannen maken, waarbij de kosten steeds hoger werden
 • Kuiper, Melanie - LUW-studente die lange afstanden zwemt en zich momenteel voorbereidt op de Europese kampioenschappen, met sponsoring van de universiteit
 • Kuipers, Gerben - uitbater van de Wageningse bioscoop, het Molenstraat-theater, dat zich kan meten met de topbioscopen in Nederland. Tevens organisator van vuurwerkshows, zoals bij de opening van de Erasmus-brug in Rotterdam
 • Markt - plein rond de kerk bij de winkelstraat, waar woensdag een grote en zaterdag een kleine markt is. De gemeente wil het plein anders inrichten, maar de kritiek is weer niet van de lucht. De horeca-ondernemers ter plekke willen een ondergrondse bierleiding aanleggen
 • Mensa - zaal in de studentenvereniging waar je voordelig kunt eten. Alle vier de verenigingen hebben er een
 • MSc-studenten - de buitenlandse studenten, meestal uit een ontwikkelingsland, die in Wageningen een Engelstalige opleiding volgen tot Master of Science. De MSc-student is doorgaans wat ouder en heeft al een hogere opleiding in eigen land achter de rug. Woont tijdens de studie, die anderhalf jaar duurt, meestal op een studentenflat tussen de Nederlanders
 • Nevengeul - vorig jaar uitgegraven brede sloot in de Wageningse uiterwaard, die de natuurontwikkeling langs de Rijn moet stimuleren. Momenteel vooral populair bij de homo sapiens, die daar graag zwemt
 • Unitas - naast studentenvereniging ook het belangrijkste concertpodium in Wageningen. De Osdorp Posse, slotact van de IAD, trad hier anderhalf jaar geleden op
 • VeSte - studentenfractie, voortgekomen uit de verenigingen, die dit jaar voor het eerst zitting neemt in de universiteitsraad. Vergezelt de andere twee partijen, de progressieve en christen-studentenfractie, PSF en CSF. De studentenfracties hebben samen zeven zetels, een kwart van het totaal. Per 1 januari krijgen de fracties een eigen studentenraad
 • Wereld, De - het voormalige hotel waar de capitulatie van de Duitsers aan het eind van de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht. De officiele ondertekening in het bijzijn van prins Bernhard vond feitelijk plaats in de Aula van de universiteit, naast De Wereld. Voor De Wereld staat Naakte Gerrit, die het herrijzend Nederland van na de Tweede Wereldoorlog symboliseert. In De Wereld zitten de studentendecanen, het studentenpastoraat, de studentenarts en theater 't Hemeltje, tevens het bioscoopje van Movie W. Voorts Studium Generale, dat lezingen organiseert om de academische vorming buiten de studie gestalte te geven