Nieuws - 11 juli 1996

LUW krijgt zakcentje uit Studeerbaarheidsfonds

LUW krijgt zakcentje uit Studeerbaarheidsfonds

De Landbouwuniversiteit krijgt slechts vijftigduizend gulden uit het Studeerbaarheidsfonds van minister Ritzen voor de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Alleen het project Stages is door de commissie-Wijnen goed bevonden voor honorering. De LUW rekende op twee miljoen gulden uit het studeerbaarheidsfonds.


Op 1 juli presenteerde een adviescommissie onder leiding van de Maastrichtse onderwijshoogleraar prof. dr W.H.F.W. Wijnen haar oordeel over de 72 kwaliteits- en managementplannen voor het onderwijs van de hogescholen en universiteiten. Vorig jaar spraken onderwijsinstellingen, studentenorganisaties en minister Ritzen af dat de collegegelden alleen omhoog mogen als er een verbetering van het onderwijs tegenover staat. Ritzen nodigde daarop de instellingen uit om plannen te maken om de onderwijskwaliteit te verbeteren. De commissie-Wijnen heeft als onafhankelijke commissie de voorstellen beoordeeld.

De LUW diende dit voorjaar een Kwaliteits- en managementplan in met daarbij vijf projectvoorstellen. Wijnen vindt alleen het project Stages goed genoeg voor honorering. Het project is erop gericht docenten op te leiden tot stagecoordinator, zodat ze de stages inhoudelijk beter kunnen voorbereiden.

De commissie adviseert de minister echter om geen geld te geven voor Ontwerpen van blokken, Informatietechnologie en Verbetering en vernieuwing van vakken. Zij omvatten slechts aanvragen voor aanvullende financiering, waarbij uitgewerkte voorstellen ontbreken. Hierdoor was het voor de commissie onmogelijk te beoordelen wat het operationeel karakter van de doelstelling, toetsbare effecten, fasering en aanpak hiervan zouden zijn." De commissie wil pas een definitief oordeel vellen over deze projecten als de LUW de voorstellen uitwerkt.

Het vijfde project, Onderwijskundige ondersteuning, wil de commissie in elk geval niet ondersteunen. De inhoud van het project behoort volgens Wijnen tot de reguliere taken van de universiteit en past daarom niet binnen het Studeerbaarheidsfonds.

De LUW is de universiteit met het hoogste percentage afgekeurde voorstellen. In totaal dienden de universiteiten 551 projectvoorstellen in, waarvan Wijnen er ruim vierhonderd goedkeurt. Minister Ritzen zal waarschijnlijk het advies in zijn geheel overnemen, stelde hij mede namens landbouwminister Van Aartsen bij de presentatie van het rapport. De voorlopig afgekeurde voorstellen wil hij meenemen in de beoordelingsronde van volgend jaar.