Nieuws - 25 januari 1996

LUW is enige groeier bij vooraanmelding studenten

LUW is enige groeier bij vooraanmelding studenten

Twaalf procent minder scholieren dan vorig jaar hebben zich begin januari aangemeld voor een universitaire studie. De aanmelding bij de Universiteit Twente daalde zelfs met bijna dertig procent. De Landbouwuniversiteit stond als enige in de plus. De Informatie Beheer Groep in Groningen, die de cijfers verzamelt, waarschuwt voor voorbarige conclusies.


De uitzonderlijke groei van de LUW - de aanmeldingen van de overige universiteiten dalen - krijgt van voorlichter P. Aben een enthousiast welkom. Het precieze percentage is niet zo van belang, maar de ervaring leert dat de aanmeldingen in januari een trend weergeven. Meestal is aan deze cijfers af te lezen of het studentenaantal per universiteit in september groeit of daalt."

Volgens de prognose blijft Biologie de grootste Wageningse studierichting; zeventig studenten hebben zich al aangemeld, tegen 61 vorig jaar. Landinrichtingswetenschappen groeit met tien studenten tot 45 aanmeldingen. Economie daalt verder van 31 aanmeldingen tot 22. De opgave bij Levensmiddelentechnologie daalt twaalf plaatsen tot 37 aanmeldingen. Daar staat een groei tegenover bij Voeding (plus 23) en Moleculaire wetenschappen (plus twaalf). De andere LUW-richtingen handhaven zich min of meer op het niveau van vorig jaar.

De IBG denkt dat studenten zich steeds later aanmelden voor een universitaire of hogeschoolstudie, omdat ze zich uitgebreider op de studie orienteren nu de tempo- of prestatiebeurs de studiekeuze onder druk zetten. Ook de spreiding van de voorlichtingsdagen, tussen oktober en mei, zou de late aanmelding bevorderen.