Nieuws - 21 december 1995

(L)UW-imago

(L)UW-imago

Vanwege het slechte imago van de landbouw lijkt een aanzienlijk deel van de LUW-medewerkers geporteerd van het schrappen van de L van LUW. Ze hopen kennelijk dat het slechte imago van de landbouw dan niet in verband wordt gebracht met de universiteit. Maar is deze universiteit niet juist medeverantwoordelijk voor de landbouw en veeteelt die we sinds de Tweede Wereldoorlog zijn gaan bedrijven?

We zouden boven water moeten krijgen waarom het zo slecht is gesteld met dat imago van boer en landbouw, in hoeverre dat terecht is, en wie daarvoor binnen de LUW medeverantwoordelijk zijn. Het is natuurlijk makkelijk de individuele boer allerlei kwalijke ontwikkelingen in de schoenen te schuiven, maar zo gemakkelijk kunnen wij ons er niet van afmaken. Het gaat om cruciale zaken, onder meer de toenemende afhankelijkheid van onze voedselvoorziening van het buitenland, afhankelijkheid van het wegtransport et cetera. Willen we dit?

Voor de meeste boertjes was een dik belegde boterham ook in het verleden zelden weggelegd, maar in ieder geval waren ze milieu- en diervriendelijk bezig. Het imago van de boer was weliswaar nooit bijzonder goed, maar de redenen verschilden. Vele stedelingen trokken altijd hun neus op voor de plattelander.

Hedendaagse agrariers kunnen hun relatief mager belegde boterham slechts verdienen door milieu- en dieronvriendelijke bezig te zijn. Een aanzienlijke medeverantwoordelijkheid ligt bij de LUW, aangezien zij dit soort ontwikkelingen op gang bracht.

De LUW moet blijven. Maar de LUW moet wel haar verantwoordelijkheid voor allerlei kwalijke landbouwontwikkelingen onder- en erkennen, en ze moet meehelpen om nieuwe wegen in te slaan. Veel studenten zullen dan voor een studie aan de LUW (blijven) kiezen.