Nieuws - 14 september 1995

LUW haalt minder contractonderzoek binnen

LUW haalt minder contractonderzoek binnen

In 1994 heeft de LUW vier procent minder inkomsten uit contractonderzoek ontvangen dan in 1993. Vorig jaar zorgden externe financiers voor 89 miljoen gulden, waarvan 20 miljoen voor tropenonderzoek. De hoeveelheid contractonderzoek, ook wel derde geldstroom geheten, bedraagt minder dan de helft van wat de universiteit van de overheid ontvangt, de eerste geldstroom. Dat was in 1994 230 miljoen gulden.


De cijfers komen uit het financieel jaarverslag 1994. Volgens drs C.E.M.J. Crombach, die als hoofd van het Transferpunt met externe financiers onderhandelt, is er sprake van een trend. In 1995 zien we zeker geen stijging en we verwachten in 1996 zelfs een verdere daling." Bedrijven bezuinigen op onderzoek, merkt Crombach. Tegelijkertijd concurreren de RenD afdelingen van multinationals steeds meer met de universiteiten, omdat ze tegenwoordig vaak ook opdrachten buiten de eigen produktie-afdeling mogen aannemen.

Multinationals vinden de Nederlandse aio's vaak te duur. Als een Ph.D.-student in Engeland hetzelfde onderzoek kan doen, zullen ze het daar uitzetten. Daarbij vinden financiers de LUW nog eens extra duur omdat de universiteit kostendekkend wil zijn. Vakgroepen op andere universiteiten berekenen niet altijd de kosten van infrastructuur en begeleiding. Crombach: Het is dan alleen mogelijk te concurreren als je echt een specialisme hebt."

De ministeries van LNV, EZ en VROM zijn nog steeds belangrijker financiers dan de bedrijven. De overheid moet echter bezuinigen op onderzoek, zodat ook uit die hoek een daling te verwachten valt. De EU is met zeventig projecten de grootste financier. Crombach verwacht niet dat dit contractonderzoek minder zal worden.