Nieuws - 11 juli 1996

LUW groeide in 1995, ondanks daling contractonderzoek

LUW groeide in 1995, ondanks daling contractonderzoek

De inkomsten uit contractonderzoek van de LUW zijn gedaald van 89 miljoen in 1994 tot 83,9 in 1995. In 1993 werd nog 91,8 miljoen gulden omgezet. Dit blijkt uit het jaarverslag 1995 van de Landbouwuniversiteit, dat onlangs in druk verscheen. In totaal werden 1249 projecten uitgevoerd, tegen 2191 in 1994 en 2125 in 1993. De gemiddelde opbrengst per project steeg van 40.729 gulden in 1994 naar 67.174 in 1995.

Er werden in 1995 2284 formatieplaatsen vervuld, waarvan 445 (19 procent) bij de algemene dienst. De derde geldstroom leverde 349 formatieplaatsen (15 procent) op.

De duurste sector was in 1995 de algemene dienst. Deze koste 94,2 miljoen gulden. De kosten van de andere sectoren bedroegen: Plant- en gewaswetenschappen 61,1 miljoen; Dierwetenschappen 26,5 miljoen; Landinrichting en milieu 60,2 miljoen; Produkt- en biotechnologie 70,9 miljoen en Landbouw en samenleving 30,2 miljoen.

Opmerkelijk is dat de personeelslasten voor het eerste-geldstroompersoneel stegen met 5,5 procent tot 193 miljoen gulden. De directe salarislasten stegen met 2,9 procent van 153 naar 157,5 miljoen gulden. De sociale lasten stegen aanmerkelijk meer, vooral als gevolg van verhoging van de pensioenpremies. Een woordvoerder van de afdeling Financiele- en economische zaken verklaart de stijging uit de toename van negen miljoen gulden die voorvloeide uit pensioenmaatregelen, salarismaatregelen en de normale jaarlijkse stijging van de post salarissen met 1,5 procent. Slechts een deel, 6,2 miljoen gulden, werd gecompenseerd in de rijksbijdrage. Ook wijst zij erop dat de effecten van de bezuinigingen pas dit jaar werkelijk zichtbaar worden, omdat de afvloeiing pas in de loop van het jaar 1995 op gang kwam. Al met al gaf de universiteit in 1995 10,1 miljoen gulden meer uit aan eerste-geldstroompersoneel dan in 1994.

De wachtgelduitkeringen daalden van 15,4 miljoen naar 14,7 miljoen.

De rijksbijdrage bedroeg in 1995 233 miljoen gulden, tegen 230 gulden in 1994. Aan collegegelden haalde de LUW 10,3 miljoen gulden binnen. De proefbedrijven leverden 2,1 miljoen gulden op.