Nieuws - 9 mei 1996

LUW en DLO mogelijk samen in

LUW en DLO mogelijk samen in

Het gonst in de wandelgangen over het vermoedelijke voornemen van minister Van Aartsen om de Landbouwuniversiteit en de Dienst landbouwkundig onderzoek (DLO) binnen vijf jaar samen te brengen in een holding met een directie.


Momenteel legt de Rotterdamse burgemeester Peper de laatste hand aan zijn advies voor Van Aartsen, nadat hij verschillende Peper-sessies heeft gehouden met deskundigen uit het landbouwkundig onderzoek. Op 14 mei openbaart Peper zijn advies aan Van Aartsen, die zich verder laat adviseren door de Nationale raad voor landbouwkundig onderzoek (NRLO) en persoonlijke adviseurs.

In de holding die Peper lijkt voor te staan, moet het onderzoek van LUW en DLO worden samengebracht. Daaronder ontstaan een aantal directies, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen fundamenteel onderzoek en toepassingsgericht onderzoek. Het LUW-onderwijs zou in een aparte directie Opleidingen terechtkomen. De hoofden van de directies krijgen elk een budget, waarmee ze onderwijs of onderzoek kunnen inkopen bij LUW en DLO.

In het licht van de op handen zijnde operatie heeft het ministerie de benoemingsprocedures van de nieuwe collegevoorzitter van de LUW (de vacature-Vos) en de algemeen directeur van DLO (de vacature-Heuver) vertraagd, aldus Vos. Heuver vertrekt in oktober dit jaar, Vos eind december. De opvolging van de huidige bestuursvoorzitters zal pas plaatsvinden als de nieuwe structuur in kannen en kruiken is, zo is de verwachting.

Waarschijnlijk komt Van Aartsen spoedig na het advies van Peper met een voorstel. Dat zal hij in juni bespreken met de Tweede Kamer. Aangezien de minister haast lijkt te maken, is het twijfelachtig of de NRLO vroeg genoeg met een advies komt om nog een rol van betekenis te kunnen spelen.

Tekenend is dat het college van bestuur van de LUW op 22 en 23 april in Mook al heeft geanticipeerd op de ontwikkelingen en drie voorwaarden heeft geformuleerd: de term universiteit moet overeind blijven, er moet een relatie blijven tussen onderzoek en onderwijs en de academische vrijheid van de fundamentele onderzoekers moet goed worden geregeld.