Nieuws - 2 november 1995

LUW en DLO moeten meer doen met kennisintensieve bedrijven

LUW en DLO moeten meer doen met kennisintensieve bedrijven

De Landbouwuniversiteit en de Dienst Landbouwkundig Onderzoek hebben geen optimale relatie met de kennisintensieve bedrijvigheid in Wageningen en omgeving. In Nijmegen is die relatie een stuk beter, door de stichting Gelderkennis.


Net als Wageningen heeft Nijmegen bedrijvencentra en businessparken. De Katholieke Universiteit Nijmegen heeft een leerstoel kennis en ondernemerschap. De LUW, DLO, de gemeente Wageningen, bedrijven en de provincie zouden ook in Wageningen zo'n stichting in het leven moeten roepen. Hierdoor is de kennis van LUW en DLO sneller commercieel te benutten.

Dit blijkt uit een discussie van de LUW-werkgroep voorlichting en externe betrekkingen, waarin Voorlichting, Studentenzaken, het Transferpunt, het Bureau Buitenland, het WUB en de Wetenschapswinkel deelnemen. Het college van bestuur heeft inmiddels ingestemd met deze visie.

Voor de LUW heeft zo'n samenwerking het voordeel dat de regering en de Europese Unie een vlotte commercialisering van wetenschappelijke kennis belonen. Verder is een versterking van bedrijvigheid van belang om afgestudeerden en afvloeiende werknemers arbeid te bieden. Een onafhankelijke organisatie kan ook zaken oppakken die blijven liggen, zoals scholing van ondernemers, het aantrekken van fondsen, het zoeken van industriele bedrijven die produkten willen ontwikkelen en produceren, het beheer en de exploitatie van intellectuele eigendomsrechten en de kennisoverdracht naar het midden- en kleinbedrijf, waar meer arbeidsplaatsen moeten komen voor academici.

De provincie is voorstander van een samenwerking die verder gaat dan de eerder gelanceerde voorstellen en besprekingen in het kader van het Kenniscentrum Wageningen, een informele samenwerking om meer internationale onderzoeksklussen binnen te halen. De LUW en DLO nodigden daarvoor het IAC, proefstations en Informatie- en Kenniscentra uit. Een verdergaande samenwerking moet ook bedrijven, overheden en intermediaire organisaties als de Kamer van Koophandel en de Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij binden. Voor de eerste drie jaar van het Wageningse initiatief is een miljoen gulden nodig.