Nieuws - 11 juli 1996

LUW bijna ondergebracht bij ministerie van Onderwijs

LUW bijna ondergebracht bij ministerie van Onderwijs

Tijdens de laatste kabinetsformatie hebben PvdA, VVD en D66 overwogen om het landbouwonderwijs bij het ministerie van LNV weg te halen. Dat meldde ir J.R.V.A. Dijsselbloem, fractiemedewerker van PvdA-Kamerlid Eisso Woltjer, tijdens een discussie-avond van het CDA Wageningen over het Peper-rapport. De verplaatsing van het landbouwonderwijs naar het ministerie van OCW stond in een concept-regeerakkoord, maar is in latere teksten weer verdwenen", stelde Dijsselbloem.

Enkele jaren geleden wilde onderwijs-minister Ritzen de Landbouwuniversiteit aan zijn ministerie toevoegen, vulde LUW-rector Karssen aan.

Inmiddels ziet de onderwijsminister de specifieke plaats van de LUW als een sterk punt, zodat een eventuele transfer van de universiteit naar het departement van Ritzen van de agenda is verdwenen.