Nieuws - 14 september 1995

LUW biedt juweeltjes en wrakhout op Internet

LUW biedt juweeltjes en wrakhout op Internet

De Wageningse aanwezigheid op het Internet is prachtig vormgegeven. Maar achter de facade is het armoe troef: slechts weinig vakgroepen en afdelingen zijn actief op het Internet. Het zit allemaal nog een beetje in de hobbysfeer", zegt voorlichter Van Maanen.


Wie de LUW regelmatig via het Internet bezoekt weet het al: sinds 1 september zijn de informatiepagina's op het Internet in een prachtige, grafisch zeer heldere vorm gegoten door het Arnhemse bureau Swimming Marmelade. Verder bleef alles bij het oude: nog steeds heeft slechts ruwweg een kwart van de Wageningse vakgroepen en afdelingen een pagina op Internet. Enkele beschikken over een site met veel nuttige, goed bijgehouden informatie. Maar er is ook elektronisch wrakhout, met reeds lang gehouden congressen en in geen jaar bijgewerkte voorlichtingspagina's.

LUW-voorlichter drs Gert van Maanen erkent dat er discrepantie is tussen vorm en inhoud op het Wageningse stukje van het Internet. Het hele Internet is gegroeid uit anarchie. Hier op Voorlichting hebben we eigenlijk pas een half jaar aansluiting op het world wide web."

Halve kracht

Resultaat van die anarchie is een onevenwichtig LUW-informatie-aanbod op Internet. Bijna geen enkele afdeling heeft er structureel menskracht voor aangetrokken. Ook Van Maanen doet het naast z'n gewone werkzaamheden. Gelukkig mag de afdeling binnenkort een halve kracht voor het net aantrekken. In tijden van bezuinigen is dat heel wat."

Waar de informatie goed is bijgehouden, is er structureel tijd voor uitgetrokken. Bij Fysische en Kolloidchemie krijgt aio Marcel Giesbers compensatie voor het werk dat hij doet, zoals het bij de tijd houden van het colloquiumrooster. Handig is bovendien dat de medewerkers van zijn vakgroep veel Internetinformatie zelf kunnen bijhouden; een handleiding met tips staat op hun site.

Onderhoud

De bibliotheek heeft Internet tot speerpunt verheven, waardoor Internetcoordinator ir Irene Veerman gewoon in werktijd de wekelijkse halve dag onderhoud kan plegen aan de uitgebreide set Internetpagina's van de bibliotheek.

Deze twee zijn uitzonderingen. De regel is vrijwilligerswerk. Dat bijvoorbeeld de vakgroep Agrotechniek en -fysica aardige informatiepagina's heeft, is onder meer te danken aan ir Willem-Jan Kortleve. Hij bouwde een oude computer om tot server. Onbetaald, gedreven door eigen enthousiasme. Het kostte hem veel tijd. Deze week is hij begonnen aan een nieuwe baan elders. Gelukkig heb ik een paar aio's bereid gevonden de pagina's over te nemen." Uiteraard als vrijwilligerswerk.

Wie niet over dergelijke handige types beschikt is slecht af. Neem nu het Wageningen Institute for Animal Sciences (Wias). Secretaris ir Gab van Winkel geeft grif toe dat de huidige Internetpagina's bepaald geen visitekaartje zijn voor de onderzoekschool. Al ruim een jaar zijn ze niet bijgewerkt. De kennis daarvoor ontbreekt. Daar mag ook wel eens een handleiding voor komen." Overigens heeft hij bij Informatisering en Datacommunicatie (IenD) meermaals aangedrongen op het compleet verwijderen van de Wiaspagina's van het Internet. Maar dat hebben ze nog steeds niet gedaan."

Enige hulp is overigens wel op komst. Veerman weet dat de Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen een webmanager ontwikkelt. Dit programma helpt aanbieders van Internetinformatie bij het maken en plaatsen van pagina's en controleert daarnaast of de aangebrachte verbindingen met andere Internetpagina's nog wel kloppen. Ook geeft het een seintje bij achterstallig onderhoud.

Een zekere centrale regie lijkt onvermijdelijk. En die bestaat ook sinds kort op de LUW: de netwerkredactie. Daarin zitten naast Van Maanen en Veerman ook vertegenwoordigers van IenD en het Wagenings Universiteitsblad. De eerste actie was het maken van een stijlgids, waarmee vakgroepen zelf op een makkelijke manier mooie Internet-pagina's kunnen maken. Deze week begint een tweede actie: het opschonen van de LUW-server. De redactie zal alle pagina's kritisch nakijken.

Middenmoot

Overigens wijkt de LUW in de opzet van zijn server, met juweeltjes en wrakhout, niet bijster veel af van andere instellingen, meent Van Maanen. Wat Internet betreft kun je maar beter in de middenmoot zitten dan aan de spits: wie voorop loopt, loopt vaak verkeerd." Misschien weinig uitdagend, maar niet onterecht. Twee jaar geleden leek het zoeksysteem gopher het helemaal te gaan maken bij het openleggen van het Internet. Instellingen die daar veel tijd in investeerden kunnen weer opnieuw beginnen, omdat het world wide web nu mode is.

Vrijwilligerswerk of niet, het Internetloket van een universiteit wordt steeds belangrijker. Uit her en der opgestelde tellertjes blijkt dat zelfs slecht onderhouden LUW-Internetplekjes tientallen bezoekers per week trekken. Een goed onderhouden site als de bibliotheek telde afgelopen week 6691 bezoekers, van wie 4300 van buiten de LUW.

Op de stelling Studenten kiezen die universiteit waar de nieuwe media optimaal zijn geintegreerd (geplukt uit het Rotterdamse universiteitsblad), reageert Van Maanen sceptisch. Niet-onderbouwde kretologie." Helemaal gerust is hij toch ook niet. Scholieren zullen steeds meer belang gaan hechten aan nieuwe media als Internet. Zodra de web-pagina's van de LUW in orde zijn, moeten we hen daar in onze voorlichting op wijzen."