Nieuws - 11 mei 1995

LSVb wil kort geding tegen prestatiebeurs

LSVb wil kort geding tegen prestatiebeurs

De LSVb (Landelijke Studentenvakbond) is woedend over de invoering van de prestatiebeurs op 1 september. Voorzitter Hekster vindt het onverantwoord dat bij zestigduizend scholieren valse verwachtingen zijn gewekt. Zij kregen onlangs te horen dat zij met een tempobeurs zouden gaan studeren. Nu blijkt dat ze alsnog te maken kunnen krijgen met de prestatiebeurs. Voor deze scholieren wil de LSVb een kort geding aanspannen tegen de staat, om invoering van de prestatiebeurs uit of zelfs af te stellen. Het ISO (Interuniversitair Studentenoverleg) ondersteunt het initiatief. Woordvoerder Heymens Visser: Het liefst zouden we hetzelfde doen, maar wij hebben daar de financiele middelen niet voor." Studenten krijgen in dit systeem een lening die bij voldoende prestatie wordt omgezet in een gift. Vorige week kwam de Tweede Kamer voor een spoeddebat bijeen naar aanleiding van twee rapporten over de basisbeurs. De Informatie Beheer Groep en bureau Berenschot waarschuwen daarin voor d
e gevolgen van een te snelle invoering. Door de korte voorbereidingstijd verwachten de IBG en Berenschot veel klachten van studenten en een groot aantal beroepsprocedures. Minister Ritzen legde de rapporten naast zich neer, omdat ze eigenlijk voor intern gebruik geschreven zijn. Als ze voor een groter publiek waren bestemd zouden ook de positieve aspecten van het nieuwe systeem zijn genoemd, aldus Ritzen. Nadat hij persoonlijk garandeerde dat de invoering op niet al te grote problemen zal stuiten, stemde een kamermeerderheid in met invoering van de prestatiebeurs.