Nieuws - 14 september 1995

LSVb ondersteunt proefproces over ov-kaart

LSVb ondersteunt proefproces over ov-kaart

De Landelijke studentenvakbond LSVb gaat studenten die een tijdje in het buitenland hebben gestudeerd, helpen met het aanspannen van een proces tegen de Informatiebeheergroep. De vakbond hoopt daarmee een vergoeding te krijgen voor het niet kunnen gebruiken van de OV-jaarkaart.


Studenten die via een Erasmus-beurs in het buitenland studeren, kunnen een vergoeding vragen voor iedere maand dat zij geen profijt hebben van de OV-jaarkaart. Afgelopen zomer wonnen Erasmus-studenten hierover een proces. Dit jaar bedraagt die vergoeding ongeveer negentig gulden per maand. De inzet is dat ook studenten zonder Erasmus-beurs die in het buitenland verblijven, die vergoeding incasseren.

De LSVb functioneert vooral als intermediair tussen de studenten en gespecialiseerde advocaten. De studentenbond beschikt reeds over een lange lijst met namen van studenten die voor hun studie naar het buitenland gaan. Momenteel buigt de vaste LSVb-advocaat zich over hun cases. Mogelijk vindt het eerste proces nog dit jaar plaats. Mochten de studenten een proces winnen, dan bestaat de verwachting dat studenten met terugwerkende kracht geld voor hun vervoerskaart kunnen claimen.