Nieuws - 26 september 1996

LNV wijst

LNV wijst

Het ministerie van Landbouw, natuurbeheer en visserij heeft vijf procesarchitecten aangewezen om de reorganisatie van het landbouwkennissysteem te begeleiden. Voor het kenniscentrum Wageningen is mr drs W.J. Gerstel aangewezen, die tot taak heeft voorstellen te ontwikkelen over de aanpak van het veranderingsproces. Gerstel is medewerker van de LNV-directie Wetenschap en kennisoverdracht (DWK).

Vier andere DWK-medewerkers coordineren de reorganisatie bij het hoger agrarisch beroepsonderwijs, het praktijkonderzoek, de voorlichting en de agrarische onderwijscentra. De algehele regie over de vijf veranderingsprocessen heeft minister Van Aartsen gedelegeerd naar directeur-generaal H. van Zon.