Nieuws - 23 november 1995

LNV steunt biologische gewasbescherming

LNV steunt biologische gewasbescherming

Biologische gewasbeschermingsmiddelen moeten makkelijker toegang krijgen tot de markt. Ir H.J.T. Peelen, hoofd gewasbescherming van het ministerie van Landbouw, natuurbeheer en visserij, wil daarom het beleid bijstellen. Hij vertelde dat vorige week in Wageningen op het symposium Gewasbescherming na 2000, georganiseerd door het Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek (IPO-DLO), de Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging en de Stuurgroep MJP-G onderzoek.

Onderzoekers van het IPO-DLO gaven geirriteerd aan dat biologische bestrijdingsmiddelen momenteel geen enkele kans maken, door de hoge toelatingskosten voor bestrijdingsmiddelen. De markt voor biologische middelen is te klein om die grote investering te bekostigen. Een overheid kan zichzelf niet serieus nemen als ze eerst ruim dertien miljoen gulden besteedt aan onderzoek naar biologische gewasbeschermingsmiddelen en aanverwant onderzoek, maar vervolgens niet inziet dat ze ook wat moet doen om de middelen toegelaten te krijgen, zo luidde het verwijt.