Nieuws - 18 december 1997

Kyoto

Kyoto

Kyoto
De Europese inzet bij de milieutop van Kyoto was vijftien procent reductie van de uitstoot van broeikasgassen. De uitkomst is zeven procent reductie voor de Verenigde Staten, acht procent voor Europa en zes procent voor Japan. De ontwikkelingslanden zijn niet verplicht hun uitstoot te reduceren. Een tegenvallend resultaat?
Ik denk niet in termen van mee- of tegenvallen. Insiders weten dat er niet meer in zat. Wat mij teleurstelt is de openlijke weigering van de ontwikkelingslanden om mee te werken aan reductie. Ik had verwacht dat ze wel iets zouden doen
De eerste conferentie over het milieu was in 1972 in Stockholm. Het thema is nieuw in de geschiedenis van de diplomatie; het is een generatie oud. Toen de noodzaak van maatregelen duidelijk werd, geloofden de ontwikkelingslanden eerst niet dat er iets mis was. Ze dachten dat het westen hen wilde weren van zijn markten. Later is het zuiden overtuigd geraakt van de oprechtheid van het westen. Maar de ontwikkelingslanden waren niet bereid tot stappen, tenzij daar extra hulp tegenover stond. Die houding vind je terug in Kyoto
Ik vind dat onredelijk, want ze kunnen hun eigen maatregelen nemen om het milieu te beschermen, zonder extra kosten. Als je je geiten bladeren wilt laten eten, moet je bijvoorbeeld niet eerst de boom omhakken. Laat je rivieren niet vervuilen. Dat is geen kwestie van geld, maar van benul, van goede afspraken
De milieubeweging is ontstaan in de Verenigde Staten. Het Amerikaanse landbouwministerie versjterde de boel door na de oorlog handjeklap te spelen met de chemische industrie om overschotten van chemische wapens - pesticiden - op het land te spuiten. Uit protest daartegen is de milieubeweging ontstaan. Amerika is verreweg de grootste energiegebruiker per hoofd van de bevolking, dat is waar. Maar bedenk, tussen 1990 en 2025 verdubbelt de wereldbevolking. En 95 procent van die groei vindt plaats in ontwikkelingslanden. Als het gaat om vervuiling per hoofd van de bevolking staat Amerika bovenaan, maar de ontwikkelingslanden hebben wel zoveel meer hoofden. Straks zijn zij de grootste vervuilers. Ze verbruiken nu weinig olie en benzine, maar ze verstoken wel hun bossen
De VS vrezen dat milieumaatregelen veel banen en geld gaan kosten. Maar met enige inspanning is de eerste top van de vervuiling makkelijk terug te dringen. Een andere stijl van rijden spaart al benzine. Meer faxen en minder heen en weer reizen. De kachel 's nachts lager; trucjes die ik vroeger van mijn moeder leerde om geld te sparen. Wees zuinig met je spullen, dat is de mentaliteit die ik van huis uit mee kreeg. Dat is ook goed voor het milieu