Nieuws - 28 september 1995

Kwaliteitsverlies door Engelstalig onderwijs

Kwaliteitsverlies door Engelstalig onderwijs

Nederlandse docenten die college geven in het Engels drukken zich moeilijker uit en voelen zich ongemakkelijker. Hierdoor komt de lesstof minder goed over, waardoor studenten significant lagere scoren op hun examen. Deze schrijft dr A.A. Vinke in haar proefschrift English as the medium of instruction in Dutch engineering education. Vinke promoveerde 25 september bij de sectie Didactiek en onderwijsontwikkeling van de TU Delft.

Het jongste nummer van Delft Integraal beschrijft hoe Vinke 131 docenten enqueteerde uit de technologische, agrarische en economische hoek. De respondenten konden zich minder goed uitdrukken in het Engels en moeilijk een verhaal op verschillende manieren herhalen. Dat daardoor de inhoud slechter overkomt, bleek toen negentig studenten een Nederlands- of een Engelstalig hoorcollege Wetenschapsfilosofie volgden. Bij de afsluitende toets scoorden toehoorders van het Engelstalige college gemiddeld 1,5 punt lager op een schaal van 30. De promovendus voorspelt dat bij Engelstalig onderwijs het percentage onvoldoendes zal stijgen van 16 naar 29 procent en het aantal cijfers hoger of gelijk aan een 8 zal dalen van 25 naar 13 procent.

Vinke waarschuwt daarom voor een klakkeloze invoering van Engelse colleges in het kader van de internationalisering van het onderwijs. Eerst moet de meerwaarde duidelijk zijn.