Nieuws - 12 september 1996

Kwaliteit compost beter voorspelbaar

Kwaliteit compost beter voorspelbaar

In een goede composthoop worden onkruidzaden en ziektenverwekkers onschadelijk gemaakt en verschillende soorten organisch materiaal afgebroken. Beluchting en temperatuur spelen hierbij een cruciale rol. Beluchting zorgt ervoor dat organische zuren, die vaak veel stank veroorzaken, volledig worden afgebroken. En de temperatuur is belangrijk bij de afbraak van ammonium tot nitraat. Tot nu toe was het echter moeilijk juist deze twee factoren goed te sturen, waardoor de kwaliteit van compost vaak onvoorspelbaar is. Maar dr ir J.T. van Ginkel, die op 10 september promoveerde bij prof. dr ir P.A.C. Raats van de vakgroep Wiskunde, heeft daar verandering in gebracht.

Door de fysisch en biochemische processen in een composthoop van kippenmest met stro nauwkeurig te bestuderen, was Van Ginkel in staat een simulatiemodel te maken waarin temperatuur en zuurstof zijn verwerkt. Vooral voor de temperatuur komt het simulatiemodel goed overeen met de praktijk.

Het simulatiemodel leidt tot talloze praktische adviezen. Zo doet de champignonteler er goed aan zijn composthoop van kippenmest en stro niet hoger te maken dan een halve meter. Bovendien moet de teler de composthoop van onderen beluchten.