Nieuws - 3 juli 1997

Kuipers maakt plan voor wetenschapsfestival

Kuipers maakt plan voor wetenschapsfestival

Kuipers maakt plan voor wetenschapsfestival
Tien- tot vijftienduizend mensen moeten in april 1988 naar Wageningen komen om ervaringen en inzichten uitwisselen op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit en de gezondheid van het leefmilieu. Met een groot wetenschapsfestival moet de LUW dan haar tachtigste verjaardag vieren, vindt de Wageningse culturele entrepreneur Gerben Kuipers
Taxon Events, het bedrijf van de Gerben Kuipers, heeft een uitgewerkt voorstel ingediend bij het bestuur van de stichting Kennisstad Wageningen voor een driedaags wetenschapsfestival. Kosten - iets meer dan een miljoen - noch moeite moeten worden gespaard om Wageningen even in het brandpunt van de belangstelling te plaatsen. Want, zo schrijven de medewerkers van Taxon Events, Groen Nederland moet gaan begrijpen dat het niet om Wageningen heen kan als het gaat om voedselproductie, voedselverwerking, agrotechnologie, agrarisch grondgebruik, bosbouw, natuur, milieu, ecologie, ruimtelijke ordening, recreatie, landschap, rurale ontwikkeling etc.
Het festival krijgt als voorlopig thema Van gen tot groene ruimte: grenzen verleggen en grenzen stellen. Het thema is vastgesteld na twee brainstorm-sessies; de deelnemers daaraan menen dat het thema een breed publiek aanspreekt, actueel is en wetenschappelijk en maatschappelijk relevant. Bovendien, zo vlak voor de verkiezingen niet onbelangrijk, zou het thema op de politieke agenda prijken
Het festival moet plaatsvinden op De Dreijen, want daar is zowel binnen als buiten veel ruimte. Bovendien ligt deze locatie tegen het kleine arboretum en op loopafstand van het grote arboretum Belmonte, waar op hetzelfde moment de tentoonstelling Beelden op de Berg is te zien
In een grote tent moet een nationaal debat worden gehouden in samenwerking met een omroep, naast talkshows en amusement. In verschillende kleinere tenten kunnen de toeschouwers zich vergapen aan films en het circus van de toekomst, voorspelt Meteo Consult het weer en kan de inwendige mens worden versterkt. In de gebouwen wil Taxon tentoonstellingen, onder meer over honderd jaar Rabobank, tachtig jaar LUW, honderd jaar Vrouwen en arbeid en Grenze(n)loos Wageningen. Verder komen er opluchtvoorstellingen, voordrachten, cabaret en zeepkisten voor toespraken
Taxon wil daarnaast een gesloten programma, waarvoor de deelnemers moeten betalen, voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met voedsel en de groene ruimte. In een uitgewerkt voorbeeld vult Taxon vier grote en zeventien kleinere zalen non-stop met lezingen en workshops. Elke deelnemer kan drie lezingen volgen en twee workshops, alsmede een plenaire slotdiscussie. De precieze invulling en dagindeling wordt later vastgelegd
Het college van bestuur heeft het initiatief voorzichtig omarmd. Collegelid mr Henk van den Hoofdakker roemt de ambitieuze aanpak. Als je er echt iets van wilt maken, dan moet je inderdaad je doelen hoog stellen en dat is hier gebeurd. Alleen het feit dat in de begroting wordt gerekend op drieduizend betalende bezoekers, goed voor 225 duizend gulden, baart hem wat zorgen. De universiteit gaat op zoek naar de middelen om het festival mogelijk te maken