Nieuws - 22 juni 1995

Kuipers boos over Junushoff-beleid

Kuipers boos over Junushoff-beleid

Eigenaar G. Kuipers van het Molenstraat-theater schrijft aan de cultuurwethouder H. Blankestijn dat de gemeente zich niet aan haar afspraken houdt. Tijdens de onderhandelingen begin dit jaar wilde de gemeente dat Kuipers het structurele tekort van 1,5 tot 2 ton op het culturele programma voor zijn rekening zou nemen. Nu het nieuwe bestuur van de Junushoff eenzelfde gat in de begroting heeft en de gemeente waarschijnlijk bereid is de jaarlijkse subsidie te verhogen van 700 duizend gulden naar 850 duizend, voelt Kuipers zich bedonderd".

Waarom heeft u na 17 januari nooit contact opgenomen met uw bestaande contractpartner? Aan het verbreken van de samenwerking met projectontwikkelaar Trebbe b.v. is tenminste nog een raadsbesluit besteed", stelt Kuipers. Blankestijn meende in de persconferentie begin vorige week dat Kuipers gelegenheid had om te reageren maar dat niet heeft gedaan.

Inmiddels onderzoekt Kuipers de mogelijkheid om bioscoopzalen bij te bouwen in de Herenstraat. Kuipers wil graag beide opties, Junushoff en Herenstraat, kunnen vergelijken. Op 26 juni beslist de gemeenteraad over de toekomst van de Junushoff.