Nieuws - 23 november 1995

Kroonenberg vertrekt naar Delft

Kroonenberg vertrekt naar Delft

Hoogleraar Geologie en mineralogie, prof. dr S.B. Kroonenberg, zal de LUW medio 1996 waarschijnlijk verlaten. Hij is voorgedragen als hoogleraar Geologie bij de faculteit Mijnbouwkunde en petroleumwinning van de Technische universiteit Delft. Het vertrek van Kroonenberg komt niet onverwacht; begin dit jaar schrapte de universiteitsraad zijn vakgebied uit het leerstoelenplan.

Weliswaar bood het college van bestuur hem daarna een persoonlijk hoogleraarschap aan, op grond van zijn bewezen onderwijskundige kwaliteiten, maar dat was onvoldoende voor de geoloog. Mijn positie is te veel verzwakt. Het schrappen van het vakgebied uit het leerstoelenplan betekent dat het zeer moeilijk is om bijvoorbeeld externe financieringsbronnen voor onderzoek aan te boren."

Naast deze push-factor was er ook de pull-factor van Delft. Ik heb al bij mijn aantreden in Wageningen gezegd dat ik er voorstander van ben dat wetenschappers regelmatig van baan wisselen. In Amerika is dat heel gewoon. Het is een typisch Nederlands verschijnsel dat mensen tot hun pensioen blijven zitten."

Wat de gevolgen zijn voor zijn lopend Wagenings onderzoek is nog niet duidelijk. Kroonenberg begeleidt elf promoties, waaronder twee van NWO. Zijn sectie doet ondermeer onderzoek naar de zeespiegelveranderingen in de Kaspische Zee. Wellicht verhuist dit nu naar Delft. Men is daar zeer geinteresseerd."

In Delft kan Kroonenberg z'n vleugels verder uitslaan dan in Wageningen het geval was. Voor vier studierichtingen daar behoort geologie tot de kernvakken. In Wageningen heeft Kroonenberg het belang van zijn vak altijd moeten verdedigen. De LUW is gewend om in korte tijdschalen te denken. Denken in het perspectief van de geologie, waarin met duizenden of miljoenen jaren wordt gewerkt, zijn mensen niet gewend. Dat wordt dan ook door velen, de goeden niet te na gesproken, als raar gezien." Hij denkt dat ook dat perspectief van belang is bij het beoordelen van verschijnselen als duurzaamheid.