Nieuws - 7 december 1995

Kronenberg

Kronenberg

De Verenigde Naties zijn eruit; er is consensus over de bijdrage van de mensheid aan de opwarming van de aarde. Zijn we er nu echt uit?

Het klinkt mij raar in de oren. Het is waar dat er een statistisch onwaarschijnlijke serie is van warme jaren. De kans dat dat een toevalstreffer is, is vrijwel te verwaarlozen. Dus dat het warmer wordt kun je daar wel uit afleiden; dat is een aanvaardbare hypothese. Dat die opwarming menselijke oorzaken heeft is echter nog lang niet aangetoond. Zolang we niet weten hoe de wereldwijde koolstofcyclus in elkaar zit, valt er weinig te zeggen over die oorzaken.

Ook in het verleden zijn er enorme fluctuaties geweest in temperaturen en was er een samenhang met de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer, terwijl je menselijk handelen als oorzaak in die perioden kunt uitsluiten. Het is zelfs nog sterker: het huidige tijdsgewricht, het Holoceen, is een uiterst rustige tijd.

Dit betekent niet dat we niet voorzichtig moeten zijn met afvalstromen en afvalgassen, maar dat heeft niets te maken met de theorie over globale opwarming. Die zaken moet je niet koppelen. Je moet domweg zo min mogelijk de lucht in gooien.

We moeten af van het idee dat alles constant is. Er is geen nulniveau te definieren. Dat uitgangspunt kan tot geweldig creatieve wetenschappelijke ideeen en oplossingen leiden. Het is immers een uitdaging om een kustlijnbeheer te ontwerpen dat uitgaat van een fluctuerende zeespiegel. Ik vind dat zelfs een beter uitgangspunt dan een krampachtige poging om die fluctuatie te voorkomen. Dat kan waarschijnlijk toch niet, en dat heeft niets met menselijk handelen te maken.

Impulsen om beter te begrijpen wat er om ons heen gebeurt, zijn natuurlijk nooit weg. Maar ik beschouw de mens als een vlieg in een vliegtuig. Het dier vliegt daar vrolijk rond, kent het interieur, maar weet niet wat er buiten gebeurt. De vlieg denkt zelfs dat ze het vliegtuig bestuurt. Als echter de deur opengaat en de vlieg wordt geconfronteerd met de buitenwereld, weet ze werkelijk niet wat ze ziet of kan aantreffen.

Het is heel belangrijk je te realiseren dat er verschijnselen zijn die een heel lange periode beslaan. Het besef van dergelijke ontwikkelingen, van dergelijke reeksen, is helaas bij politici vaak afwezig. Zij willen harde cijfers en harde maatregelen. Soms zijn die er niet."