Nieuws - 10 augustus 1995

Kritiek op bezuiniging bij landinrichting

Kritiek op bezuiniging bij landinrichting

De vakgroep Ruimtelijke planvorming zal, als het cluster hiermee instemt in september, straks geen leerstoel Cultuurtechniek meer hebben maar wel een leerstoel Landgebruiksplanning. De kleine groep planologen in de vakgroep, tot vorig jaar onder planoloog prof. dr ir F. Kleefmann, vreest echter dat met het huidige vakgroepbeleid dit nieuwe gebied niet van de grond komt.

Ruimtelijke planvorming moet van 22 personeelsplaatsen terug naar zo'n zestien. Onlangs hebben de hoogleraren opnieuw de functies omschreven die medewerkers moeten invullen. Planoloog ir M.J. van der Vlist vindt dat de functie-omschrijvingen niet passen bij de leerstoel Landgebruiksplanning. Er moet volgens hem een verwevenheid zijn tussen fysische en maatschappelijke aspecten. Volgens het voorstel zou er slechts 0,8 mensjaar zijn voor fysische aspecten.

Hoogleraar prof. ir K. Kerkstra verdedigt zijn voorstel: Als je maar weinig ruimte hebt, moet je kijken of je niet kunt samenwerken met de ecologische vakgroepen." Er bestaat kritiek bij de vakgroep dat veel functies zijn geent op de zittende medewerkers van de sectie Cultuurtechniek. Volgens Kerkstra zijn de functies voor de planologen en cultuurtechnici gedeeltelijk nieuw, maar is inderdaad uitgegaan van de zittende mensen. Hele functies schrappen om plaats te maken voor nieuwe mensen acht de hoogleraar lastig, omdat je dan moet aantonen dat de medewerkers ongeschikt zijn voor die nieuwe functie. Het is nu eenmaal steeds een sluitweg vinden tussen inhoudelijke aspecten en rechtspositionele claims."