Nieuws - 23 maart 1995

Kring van Verontruste wetenschappers bekritiseert beleid

Kring van Verontruste wetenschappers bekritiseert beleid

De regering bezuinigt onverantwoord op universiteiten en daarmee op het leidend wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Bovendien heeft ze geen visie welk type onderzoek belangrijk is. Dit stelt de onlangs opgerichte Kring van Verontruste (Jonge) Wetenschappers in een brief aan de regering.

Behalve een bedreiging van de onderzoekskwaliteit, signaleert de Kring ook een kapitaalsvernietiging en brain drain. Jonge onderzoekers komen immers nog nauwelijks aan de bak. Ook de kwaliteit van het universitair onderwijs vermindert, menen de verontruste wetenschappers, doordat deze nauw verbonden is met de onderzoekskwaliteit.

De nieuwe Kring is opgericht door twee Nederlandse onderzoekers in Cambridge. Via E-mail en persoonlijke contacten mobiliseerden zij driehonderd collega's, waaronder verschillende LUW'ers, die hun naam onder de brief zetten. Wat nu gebeurt", licht secretaris dr R. Wijers toe, is dat mensen die met pensioen gaan niet worden vervangen. Eigenlijk een hele laffe manier van bezuinigen". Volgens de secretaris moet de regering de beste onderzoeksgroepen steunen. En als er op een voor Nederland belangrijk vakgebied toevallig geen goede mensen zitten, moet ze die aantrekken. Veel meer dan lobbyen en brieven schrijven kan de Vereniging niet doen. Je krijgt wetenschappers nu eenmaal niet zo gauw op het Malieveld in Den Haag, zoals studenten."