Nieuws - 5 september 1996

Korting van zes miljoen dreigt voor LUW

Korting van zes miljoen dreigt voor LUW

Het lijkt erop dat het ministerie van Landbouw op Prinsjesdag bekend zal maken dat de Landbouwuniversiteit in 1997 drie miljoen gulden extra moet bezuinigen. Die korting zal oplopen tot zes miljoen in de daaropvolgende jaren.

De secretaris van de Landbouwuniversiteit, ir T. Theijsse, bevestigt dat er al maandenlang een intensieve correspondentie plaatsvindt tussen de universiteit en het ministerie over een vermeende overfinanciering van de LUW. Een vergelijking met Twente en Eindhoven geeft aan dat we niet te veel geld krijgen." Bovendien heeft de universiteit een exercitie uitgevoerd waarbij het geld dat de LUW krijgt werd opgeteld bij de middelen die Ritzen beschikbaar stelt aan andere universiteiten. Vervolgens werd volgens het gangbare rekenmodel nagegaan op hoeveel de Wageningse universiteit dan recht heeft. Ook toen bleek dat de financiering klopt", aldus Theijsse. Minister Ritzen is met de universiteiten overeengekomen ze geen nieuwe bezuinigingen op te leggen en Theijsse ziet in het licht van de berekeningen niet in waarom de LUW wel opnieuw moet inleveren.

De secretaris wijst er verder op dat een extra bezuiniging leidt tot meer wachtgelduitkeringen, zeventig procent van de bezuiniging ligt in de personele sfeer, en dat het ministerie daarvoor volgens afspraak extra middelen beschikbaar moet stellen. Daardoor wordt er dus netto weinig bezuinigd en veel overhoop gehaald.

Vooralsnog lijkt het er echter niet op dat LNV overtuigd is door de Landbouwuniversiteit.