Nieuws - 20 april 1995

Korting op bijstand na aflossen studieschuld

Korting op bijstand na aflossen studieschuld

Afgestudeerden worden door de gemeenten Wageningen gekort op hun bijstandsuitkering als zij hun spaargeld gebruikt hebben om -een deel- van hun studieschuld af te lossen. Volgens de gemeente maken de afgestudeerden zich zo afhankelijk van een bijstandsuitkering terwijl aflossing van studieschulden niet direct nodig is. De terugbetaling kan over tien jaar tijd uitgesmeerd worden. Daarnaast worden studieschulden bij ouders soms geconstrueerd. Zo proberen afgestudeerden het vermogen, dat eerst tot een bedrag van 9200 gulden ingeteerd moet worden, te behouden


Tot half maart resulteerde in de praktijk een korting van 50 procent op de uitkering gedurende zes maanden tot 12 maanden. Netto betekende dit dat de bijstand 440 gulden per maand is. Maar in het kader van de behandeling van een bezwaarschrift is deze sanctie bijgesteld. Want in een ambtelijke notitie wordt geconstateerd dat een werknemer die ontslag neemt en zo in de bijstand terecht slechts maximaal twintig procent gekort wordt gedurende twee maanden. Zowel deze werknemer als de afgestudeerde maken zich afhankelijk dus zouden voor beiden de sancties vergelijkbaar moeten zijn. Burgemeester en Wethouders zijn met de voorstellen van de afdeling Sociale Dienstverlening akkoord gegaan.

In het vervolg zal de sanctie vanwege tekortschietend besef van verantwoordelijkheid maximaal 20 procent gedurende een jaar zijn. Heeft de afgestudeerde 1500 gulden afgelost dan komt de totale korting neer op 176 gulden minder bijstand in twee maanden. Is het bedrag 20.000 gulden dan wordt in 12 maanden tijd neto 2572 gulden ingehouden. Het afgelopen jaren kregen gemiddeld zo'n tien afgestudeerdem een korting opgelegd. Volgens R. Meijering van de Sociale Dienstverlening is rekening gehouden met het feit dat de rente over schulden doorloopt. Afgestudeerden die meedoen in aanbiedingen van de Informatiseringsbank om versneld af te lossen worden ontzien, aldus Meijering.