Nieuws - 15 februari 1996

Korthals

Korthals

Onlangs rolde op de WUB-redactie een schreeuwde fax binnen van de groep slimme Nederlanders tegen milieuterrorisme, die het milieubeleid van de regering bestempelt als gezwets dat werk en economie naar de kloten helpt. Hoe duidt u dergelijke demagogie?

Dat is natuurlijk een uiterst ongenuanceerde boodschap. Er zitten twee kanten aan de zaak. De groep slaat de plank volledig mis als ze meent dat Haagse politici en beleidsmakers een persoonlijk financieel belang hebben bij een bepaald beleid. De boodschap ligt dicht aan tegen de zakkenvullers-analyse die sommigen op Den Haag menen te moeten los laten.

Anderzijds wijst die groep op inconsistenties in het beleid. Het is natuurlijk lastig te verkopen dat aan de ene kant Schiphol moet worden uitgebreid en er een Betuwelijn moet komen, terwijl aan de andere kant kleinere vervuilers als veehouders en automobilisten hard worden aangepakt. Bovendien zijn de regels niet eenduidig en wordt het beleid nogal eens bijgesteld, waardoor er moeilijk op te anticiperen valt. Dat per maatregel afwegingen worden gemaakt waarbij de nationale economie en belangen een rol spelen, spreekt voor zich. En dat dat vervolgens slecht valt ook.

Uit de fax blijkt in ieder geval een enorme kloof tussen de Haagse regelgevers en deze mensen in het land. Ontegenzeggelijk gaat het hier om een heel conservatieve club, maar ik vind de boodschap in de fax niet duidelijk. Het lijkt erop dat het milieu de schrijvers ter harte gaat, maar tegelijkertijd verzetten ze zich tegen tal van maatregelen.

Interessant vind ik het risico dat sommige van zulke groepen nemen: ze voeren wetenschappelijke gegevens en argumenten aan in een politieke strijd. Het kenmerk van wetenschappelijke gegevens is dat ze te weerleggen zijn, waarmee de basis onder je actie is weg te slaan. Het gaat mij nu niet om de vraag of de aangedragen wetenschappelijke argumenten zorgvuldig zijn, maar om de constatering dat ze worden aangedragen. Als een groep zuiver politieke of ideologische doelen nastreeft, bestaat niet het gevaar dat de bodem onder de actie wordt weggeslagen.