Nieuws - 5 februari 1998

Kok gaat praten met beheerders van LUW en DLO

Kok gaat praten met beheerders van LUW en DLO

Kok gaat praten met beheerders van LUW en DLO
Gerrit Kok gaat vanaf 1 maart kijken of het beheer van LUW en DLO op elkaar kan worden afgestemd. Hij wil zich daarbij richten op personeel, financien, informatievoorziening, gebouwen en terreinen. Een nieuwe functie voor Kok, nu nog algemeen secretaris van het Landbouwschap. Maar ik heb eerder een soortgelijke functie gehad, toen ik bij de afdeling Landbouwonderwijs van het ministerie van LNV werkte. De affiniteit met dit werk heb ik en ik ben blij dat ik in de landbouw actief kan blijven. Daar zitten tenslotte mijn kennis en kennissen.
Kok, tevens bestuurslid van een agrarisch onderwijscentrum en het IAC, wil dwarsverbanden leggen tussen LUW en DLO. Maar dat hoeft niet te betekenen dat de diensten van beide organisaties in elkaar worden geschoven. De eenheid van aanpak is belangrijker dan de eenheid van organisatie. Hij wil bijvoorbeeld met de personeelsafdelingen van LUW en DLO om tafel om de mogelijke samenwerking te bespreken. Zo houden zowel LUW als DLO zich bezig met de moeilijke relatie met het ABP. Kan dat voortaan samen? Ik weet het niet. Ik ga daarover praten en zal zeker ook het decentrale beheer hierbij betrekken. Ik kom dus ook op bijvoorbeeld De Leeuwenborch.
Hij wil belemmeringen tussen de organisaties wegnemen om win-win-situaties te creeren. Als DLO bijvoorbeeld geen studenten in zijn gebouwen wil toelaten, gaat Kok vragen waarom dat niet kan. Ter illustratie beschrijft hij de muur die jaren geleden de middelbare agrarische school scheidde van het Proefstation voor de bollenteelt in Lisse. Dat was zo'n muur met glasscherven, de studenten mochten niet in de proeftuin komen. De nieuwe directeur heeft die muur toen geslecht.
Binnen het concern KCW gaan zelfstandige uitvoerende eenheden of units opereren die veel zelf kunnen beslissen, stelt Kok zich voor. Vanuit het concern gaat hij dan met die units overleggen over bijvoorbeeld de tarieven voor onderzoek en dienstverlening. We moeten elkaar niet wegconcurreren en daarom moeten er afspraken komen over de tarieven.
Eigenlijk staat Kok bij KCW het Rabobank-model voor ogen. De Rabobank heeft een gemeenschappelijk logo, beeld en presentatie, maar de banken in de regio hebben een grote eigen verantwoordelijkheid om de kaders uit Utrecht in te vullen. Zo'n model vergt veel overleg tussen het hoofdkantoor en de regiokantoren, gaf bestuursvoorzitter Herman Wijffels onlangs aan, maar na de besluitvorming gaat de uitvoering heel snel.
Kok denkt dat de afstemming van het beheer zo'n twee a drie jaar in beslag gaat nemen. Heeft hij een tijdelijke baan? Nee, ik heb een vaste benoeming. Het pakket van werkzaamheden moet nog worden ingevuld. Voorlopig ben ik projectleider Interne bedrijfsvoering. Hoe groot de directie van KCW straks wordt, moet nog blijken.