Nieuws - 10 oktober 1996

Klimaatverleden is terug te vinden in rivierafzetting

Klimaatverleden is terug te vinden in rivierafzetting

Het klimaatverleden is vrij nauwkeurig terug te vinden in afzettingen van de Maas. Dit concludeert ir M.W. van den Berg, die op 9 oktober promoveerde bij prof. dr S.B. Kroonenberg, sinds kort hoogleraar Geologie aan de Technische Universiteit Delft.

Van den Berg heeft de sedimentatie in de Maas tot tien miljoen jaar terug in kaart gebracht. In de sedimentatielagen is een regelmatig patroon te herkennen van grof naar fijn materiaal. Tevens zijn in bepaalde perioden pollen van planten terug te vinden, hetgeen duidt op een relatief warme periode. Ook de ompoling van de noord- en zuidpool, een regelmatig terugkerende gebeurtenis, heeft in de kleilagen sporen achtergelaten.

Van den Berg heeft deze gegevens vergeleken met klimaatgegevens uit oceanen en ijskappen. Uit deze vergelijking bleek dat de patronen in de riviersedimenten vrij goed overeenkomen met klimaatwisselingen in het verleden. Rivieren worden dus heel duidelijk door het klimaat gestuurd", aldus Van den Berg. Op zich geen verbazingwekkende conclusie, maar volgens Van den Berg is het voor het eerst dat zo'n duidelijk verband is gevonden tussen klimaatveranderingen en rivierafzettingen.

Volgens de promovendus is deze bevinding van groot belang voor de datering van riviersedimenten. Tot nu toe was er geen goede methode om riviersedimenten tot ver in het verleden te dateren. Met behulp van de C14-datering en andere methoden kwamen geologen niet verder dan dertig- tot veertigduizend jaar terug. Door koppeling met het klimaatverleden is nu in principe een methode beschikbaar die tot tien miljoen jaar in het verleden teruggaat.