Nieuws - 11 januari 1996

Klimaatverandering wijzigt bossamenstelling

Klimaatverandering wijzigt bossamenstelling

Klimaatverandering zal de samenstelling van bossen veranderen, door concurrentieverschil tussen boomsoorten. Dit concludeert drs K. Kramer van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO), die op 19 januari hoopt te promoveren bij prof. dr ir J. Goudriaan, hoogleraar bij de vakgroep Theoretische Produktie-ecologie. Kramer heeft met behulp van klimaat- en bosgroeimodellen onderzocht hoe vorstschade en fenologische kenmerken als bladontplooiing, bloei, vruchtzetting en bladval worden beinvloed door klimaatveranderingen. Hij concludeert dat verschillen in fenologie, zoals het optreden van voorjaarsschade, leiden tot grote verschillen in groei tussen de verschillende boomtypen. De ene boomsoort zal dus beter kunnen doorgroeien dan de andere soort en zich beter kunnen verspreiden in een bepaald areaal.