Nieuws - 23 november 1995

Klimaat-leerstoelen LUW lijken te eroderen

Klimaat-leerstoelen LUW lijken te eroderen

Atmosfeeronderzoeker prof. dr J. Lelieveld vertrekt naar Utrecht. Hoogleraar tropische plantenteelt prof. dr L.O. Fresco werkt inmiddels nog maar parttime in Wageningen, omdat ze ook voorzitter is van de Raad voor het milieu- en natuuronderzoek. De hydroloog prof. dr ir J.J. Bogardi is voor twee jaar uitgeleend aan de Unesco, en de geoloog prof. dr S.B. Kroonenberg vertrekt volgend jaar waarschijnlijk naar Delft.

Allemaal hoogleraren met een leeropdracht die gericht is op het begrijpen van systemen op een hoog (ruimtelijk of temporeel) schaalniveau. Allemaal ook bezig met klimaatonderzoek, waarvan de positie aan de LUW blijkbaar ter discussie staat. In het vorige WUB stelde toxicoloog prof. dr J.H. Koeman zelfs voor het huidige Centrum voor milieu- en klimaatstudies om te dopen tot Centrum voor milieu- en voedingsstudies.

Rector magnificus prof. dr C.M. Karssen ziet echter weinig verband tussen deze gebeurtenissen. Daar zijn allemaal individuele verklaringen voor. Lelieveld bijvoorbeeld kreeg zo'n mooi aanbod uit Utrecht dat hij niet kyn weigeren."

De ophef rond het Centrum voor milieu- en klimaatstudies vindt hij eerlijk gezegd nogal opgeblazen. Er is geen sprake van dat wij ons commitment aan milieu- en klimaatstudies zullen intrekken. Bewijs daarvan vormen de inspanningen die wij doen om de leerstoel van Hordijk overeind te houden."

Wel ligt een herbezinning op de precieze taak van het centrum voor de hand. We moeten misschien weg uit het onderzoek in de hogere atmosfeerlagen, we moeten wat meer down to earth." Maar ook weer niet te veel, want in de aarde komen we uit bij de geologie, en die is definitief uit 't rijtje leerstoelen van de LUW verdwenen.