Nieuws - 28 maart 1996

Klachten over formatie onderwijsinstituten

Klachten over formatie onderwijsinstituten

Roc-studenten zijn ontstemd over de gang van zaken bij de formatie van besturen van de onderwijsinstituten. Zij vinden dat de roc-leden te weinig inbreng hebben gehad. In een brief aan het college van bestuur dringen ze aan op een vaste benoemingsprocedure voor de bestuursleden.

Het is allemaal te informeel gegaan", vindt M. Seegers, lid van de Progressieve Studentenfractie. De roc-voorzitters hebben veel onderling geregeld. Studenten zijn buiten de besluitvorming gehouden." Seegers begrijpt dat het niet aangaat de voordracht van kandidaten in de onderwijscommissies te bespreken. Het gaat over mensen. Dus moet het vertrouwelijk gebeuren. Maar een sollicitatiecommissie met een studentlid erin, zoals bij de benoeming van hoogleraren, is een goede mogelijkheid."

De klacht van de roc-studenten komt binnenkort aan de orde in de agendacommissie van de universiteitsraad.