Nieuws - 21 december 1995

Keuzevrijheid

Keuzevrijheid

Een relatief grote mate van keuzevrijheid van vakken is een troef van de LUW-opleidingen. De benutting van de vrije-keuzeruimte in het studieprogramma van 1970 was gebonden aan de goedkeuring door de faculteit. Het ontwerp-pakket werd op samenhang, consistentie en diepgang bekeken; zo werd de keuzevrijheid op doordachte manier gebruikt.

In het studieprogramma van 1982 werd de vrije-keuzeruimte in het doctoraal vergroot. Op basis van vakkennis uit de eerste studiejaren kon iedere student in het laatste jaar vakken kiezen om te leren die kennis te gebruiken.

Volgens mijn beste informatie maakte medio de jaren tachtig een uitspraak van de rechter (helaas lees je de jurisprudentie van de Landbouwuniversiteit zelden of nooit in het WUB) een einde aan het goedkeuringsrecht in de vrije-keuzeruimte. Een boze student kreeg geen toestemming van de faculteit en ging naar de rechter, die zei: Vrije keuze is vrije keuze, de faculteit moet alles goedkeuren!

Dat was nooit de bedoeling. Mijns inziens moet in de LUW-studiegids staan dat er een Keuzeruimte van Vakken (KV) is, waarvan het gebruik goedkeuring behoeft door de faculteit. Niet een VK (vrije keuze) dus, maar een KV.

Inmiddels probeert men de bezuinigingen te richten op de vakken die niet of nauwelijks in de verplichte programma's voorkomen. Een slechte zaak voor vakgroepen die gericht zijn op het omgaan met kennis en die vooral gekozen worden aan het eind van de disciplinaire studie, zoals Voorlichtingskunde!

Door een gecontroleerd kiesproces komen verantwoordelijkheden van student en LUW tot hun recht. Het vco-advies van 4 oktober (geen criteria voor de keuzeruimte) vind ik daarom een gemiste kans. Geen eisen stellen aan de keuzeruimte is bedreigend voor de omvang ervan en zal tot verder beknibbelen leiden. Als elke student een goed programma kiest, levert de LUW geen eenheidsworst af.