Wetenschap - 9 november 1995

Kennisbank voor gewasbescherming

Kennisbank voor gewasbescherming

Op 1 november hebben de Planteziektenkundige dienst (PD), het Informatie en kenniscentrum (IKC) en Pudoc in Wageningen de gewasbeschermingskennisbank (GKB) in gebruik gesteld. De kennisbank bevat informatie over ziekten, plagen en onkruiden, over gewassen en hun teeltwijzen, over symptomen van aantastingen en de beschikbare middelen om die aantastingen te bestrijden. Ook de 1500 toegelaten bestrijdingsmiddelen in de landbouw en hun toelatingsgebieden zijn in de bank opgenomen. De kennisbank vervangt de Rode Gids die de PD en het IKC sinds 1968 hebben uitgegeven.

De gewasbeschermingsbank is te benaderen via Agralin (Agrarisch literatuur informatiesysteem Nederland) en is vooral gericht op onderzoekers, voorlichters, docenten en studenten, beleidsmedewerkers en publicisten. Momenteel zijn de benodigde gegevens bijna compleet. Praktische alle gewassen, aantastingen, bestrijdingsmiddelen, nuttige organismen en chemische gewasbeschermingsmaatregelen zijn ingevoerd. Nog niet compleet zijn de niet-chemische gewasbeschermingsmaatregelen, en daarom gaat het invoeren van gegevens voorlopig door. Ook wordt er aan gewerkt om de GKB toegankelijk te maken via Internet en zal een versie voor de pc worden ontwikkeld.

Re:ageer