Wetenschap - 21 november 1996

Kantoren in Boterstraat

Kantoren in Boterstraat

De eenmansfractie van SGP/RPF is tijdens de stemming over de Structuurvisie Centrum voorstander gebleken van de mogelijkheid om kantoren te vestigen in de monumentale huizen in de Boterstraat. Tijdens de voorafgaande discussie was de fractie nog tegen het amendement van D66-fractie. Uiteindelijk werden twaalf stemmen voor het amendement en elf tegen uitgebracht. Verantwoordelijk wethouder ir H. Geenen (D66) verdedigde namens het college van B&W het behoud van de woonfunctie, maar stemde uiteindelijk voor het amendement.

In eerdere discussies over de toekomst van de woningen was sprake van sloop. De huizen, gebouwd tijdens de oorlogsjaren volgens de architectuur van de Delftse school, zouden plaats moeten maken voor uitbreiding van het gemeentehuis.

De structuurvisie is een voorloper van een bestemmingsplan voor het centrum, maar heeft juridisch weinig betekenis. Initiatieven van derden kan de gemeente er niet mee tegengaan. Wethouder Geenen verwacht dat het bestemmingsplan niet meer van kracht zal worden in de huidige raadsperiode, die in het voorjaar van 1998 afloopt.

In de structuurvisie, die 172 duizend gulden heeft gekost, is geregeld waar in het centrum wonen, horeca, kantoren en winkels kunnen komen. Zo is het college geen voorstander van de verhuizing van de Edah naar het braakliggende terrein van de Ford-garage aan de Stadsbrink, een wens van Edah-eigenaar Vendex. B&W willen voorkomen dat het winkelgebied te veel uit elkaar wordt getrokken. Bij de vestiging van een supermarkt aan de Stadsbrink zou de Hoogstraat als kernwinkelgebied aan aantrekkingskracht inboeten.

Verder regelt de structuurvisie dat de hoeveelheid avond- en nachthoreca bevroren wordt en de daghoreca gestimuleerd. Verschillende fracties pleiten voor versterking van het winkelgebied in de Berg- en de Bevrijdingsstraat. Parkeergarages mogen gebouwd worden, eventueel op de bolwerken langs de gracht, maar alleen als van kwalitatief hoogstaande architectuur sprake is.