Nieuws - 27 juni 1996

Kamer neigt naar ander beurzenstelsel

Kamer neigt naar ander beurzenstelsel

In de Tweede Kamer is een consensus groeiende over de noodzaak om het stelsel voor studiefinanciering volledig op de helling te zetten, zo blijkt uit een recent artikel in het Brabantse dagblad De Stem.

Als we het noodzakelijke lenen meer naar latere studiejaren verschuiven, kunnen we de eerste jaren een hogere beurs geven", zegt bijvoorbeeld D66-woordvoerder Bert Bakker. Gevolg is dat studenten minder rente betalen. En de drempel om te gaan studeren wordt verlaagd." Ook oppositiepartij CDA blijkt in deze richting te denken.

De VVD wil de beurs verhogen door haar over minder jaren uit te smeren, en wil het liefst dat studenten het eerste studiejaar zelf, via een lening, betalen. De PvdA had al eerder laten weten dat het studiefinancieringsstelsel op de helling moet.

Nog onduidelijk is of en hoe de fracties in een nieuw stelsel de koppeling met studieprestaties willen leggen. Maar de rode draad door alle standpunten is dat de beurzen hoger en korter moeten worden - en dat er op de ov-kaart op z'n minst fors bezuinigd kan worden. Een andere vast element van de toekomstige studiefinanciering lijkt te zijn dat studiekosten net als vroeger weer voor een deel fiscaal aftrekbaar worden.