Nieuws - 11 mei 1995

KUB introduceert eigen studielening

KUB introduceert eigen studielening

De Katholieke Universiteit Brabant gaat per 1 september studenten die geen recht meer hebben op studiefinanciering een lening aanbieden. De KUB is hierover nog in onderhandeling met drie banken. De regeling is vooral bedoeld voor doorstromers uit het HBO die in twee jaar nog een doctoraaldiploma willen halen en voor studenten van 27 jaar en ouder. In tegenstelling tot eerdere berichten zal niet uit die groep aanspraak kunnen maken op de regeling. Hoofd studentenzaken Meuwissen van de KUB: Er zullen gesprekken plaatsvinden met studenten, waaruit moet blijken hoe gemotiveerd ze zijn en of ze weten waar ze aan beginnen. We willen weten hoe serieus iemand is." Het is niet vreemd dat de KUB als eerste met dit financiele studie-arrangement komt. Het aantal doorstromers aan de KUB daalde de laatste twee jaar van zeshonderd naar 240. Een eigen leenstelsel moet deze terugloop stoppen. Daarnaast wil de KUB zogenaamde post-initiele opleidingen gaan opzetten, waarin studen
ten gedurende een jaar een overbrugging kunnen maken tussen studie en arbeidsmarkt. Meuwissen: Als we deze opleidingen gaan opzetten, moeten we ook een mogelijkheid tot financiering aanbieden."

De lening zal maximaal 35 duizend gulden bedragen en dient binnen tien jaar te worden terugbetaald. Mocht de student onverhoopt terecht komen in de RWW, dan is daar wel een mouw aan te passen.

Het is nog de vraag of andere universiteiten zullen volgen. LUW-rector Prof. dr C.M. Karssen: Ik snap niet waar ze het geld vandaan halen! Het zou schitterend zijn hoor, maar dan zou ik heel wat personeel moeten ontslaan. Hier valt dat echt niet te verwachten."