Nieuws - 16 maart 1995

KSV in beraad over extreme politieke activiteiten

KSV in beraad over extreme politieke activiteiten

De katholieke studentenvereniging KSV Sint Fransiscus Xaverius zal tijdens de Algemene ledenvergadering van 21 maart discussieren over wat te doen als leden zich bezig houden met extreem politieke activiteiten. Aanleiding hiervoor was een verenigingslid dat voor de Centrum-Democraten op de kandidatenlijst voor de provinciale staten verkiezingen stond. De vereniging wil nu in zijn algemeenheid een standpunt bepalen. Ook is ze informatie aan het inwinnen bij andere organisaties over hoe te handelen in dergelijke situaties.